Съвместна среща с екипа на Комплекса за подкрепено детско развитие и педагози от детските градини на територията на община Крушари

На 1 декември в офиса на проект „Подкрепено детско развитие” се проведе съвместна среща с екипа на Комплекса за подкрепено детско развитие и педагози от детските градини на територията на община Крушари.

Пред педагогическите специалисти бяха представени  основните цели, които с изпълнението на проекта следва да се постигнат в контекста на съвместната работа между екипа на проекта и мрежата от детски градини.

Ръководителят на проекта представи конкретно планираната дейност „Семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”, и по-конкретно консултациите и срещите, необходимо да се планират и реализират на територията на детските заведения като съвместната работа с родители чиито деца не посещават занятия и родители, чиито деца са сред редовно посещаващи занятията.

Индивидуалната и групова работа на родителите с психолога по проекта бе разгледана в контекста на необходимостта от експертна подкрепа спрямо демотивираните семейства, които поставят в риск децата си, лишавайки ги от възможността да се обучават и развиват в нормална за възрастта им приемаща среда, каквато предоставят детските градини.

Педагогическите специалисти изразиха пълната си подкрепа за реализирането на проектните дейности, оценявайки специалния му принос за оптимизиране на работата им с конкретните целеви групи по проекта.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата