Докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата