Публичен търг с тайно наддаване на 06.01.2017г. от 10:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на част от административна сграда – частна общинска собственост, стая №309 с площ от 18м2, находяща се в поземлен имот №40097.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата