Уведомление за ИП "Изграждане на водоизточник за добив на подземни води-тръбен кладенец, за капково напояване на 50 дка орехови насаждения, и склад за съхранение и преработка на селскостоп. продукция, и създаване на 50 дка орехови насаждения"

Място за запознаване с информацията относно ИП - стая 111 сградата на Общинска администрация Крушари, с.Крушари, ул. "Девети септември" №3-А.

Предложения и възражения относно инвестиционното предложение се приемат в срок от 14 дни от публикуването на настоящото уведомление.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата