Публичен търг с тайно наддаване на 12.09.2016г. от 10,00 часа в сградата на общинската администрация за продажба на Масивна сграда със ЗП 435 кв.м. и прилежащ терен 5,000 дка, находящи се в поземлен имот №122130 по КВС на с.Северняк


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата