Съобщение за провеждане на групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „Домашен помощник“ и „ Личен асистент“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“

В изпълнение на дейност 10 „Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ –

на 13.06.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „Домашен помощник“

на 14.06.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „ Личен асистент“

Супервизиите ще бъдат водени от психолога по проекта.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата