Публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2016г. от 10:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 36 кв.м., находящо се в масивна сгр


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата