Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2016г. от 10:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на УПИ І в кв.67 по плана на с.Добрин с площ 7360 кв.м., за срок от 10 (десет) години за селскостопански нужди


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата