Публичен търг с тайно наддаване на 21.03.2016г. от 10:00 за отдаване под наем на УПИ - „За залесяване” в кв.31 по плана на с.Коритен с площ 11750 кв.м. за срок от 10 (десет) години за селскостопански нужди


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата