Проект „Комбинирана спортна площадка и парково осветление към ЦДГ, с. Крушари“

На 11.03.2015г. община Крушари сключи Споразумение №РД09-14 по „Проект Красива България“, Министерство на труда и социалната политика  на обща стойност 58 948 лв. с вкл. ДДС (29 474 лв. с вкл. ДДС финансиране от „Проект Красива България“ и 29 474 лв. с вкл. ДДС  финансиране от бенефициента – община Крушари), в т.ч. 56 001 лв. за СМР и 2 947 лв. за организация, оперативно управление и изпълнение.

В рамките на проекта се предвижда изкъртване съществуваща асфалтова и каменна настилка и полагане на нова такава, изграждане на метална ограда, полагане на тревно покритие, монтаж на баскетболен кош и футболна врата и изграждане на осветление. 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата