Публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2015г. от 10:00 часа за отдаване под наем на 3000 кв.м. от урегулиран поземлен имот с идентификатор 40097.501.353 по КК на с.Крушари, целият от 18515 кв.м. за срок от 10 (десет) години за селскостопански нужди.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата