Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2015/2016 година за срок от 5 (пет) години


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата